SVENSK MUSIK/STIM (SWEDISH MUSIC)

Symfoni No. 2, No. 3, No. 4, No. 6  & Om sommaren sköna.

To order Elgenmarks hand written sheet music, follow the links.

Symphony  No.  2  (Listen)

Köp/Buy

Symphony No. 3   (Listen)

Köp/Buy

Symphony No. 4   (Listen) 

Köp/Buy

Symphony No. 6

Köp/Buy

Om sommaren sköna    (Listen) 

Köp/Buy

(Variations on Dala vägvisare, a folk song) 

Symfoni No. 2 spelades senast 7  mars 2020 av David Löfgren i S:ta Clara kyrka i Stockholm.

Symfoni No. 4 har ett alternativt slut, vilket gör finalen något kortare. Finalen uppfördes senast  2015 av Hans Fagius i Hedvigs kyrka i Norrköping. 

Sinfonia breve.PNG